stella-logo

Ceník

Zákonný zástupce uživatele odlehčovací služby je povinen dle Smlouvy o poskytování odlehčovací služby a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách hradit náklady za poskytované služby.

 

Níže uvedený ceník stanovuje výši úhrady nákladů za odlehčovací službu.

 

1 hodina odlehčovací služby stojí 120Kč a každá další započatá půl hodina 60 Kč.

 

Pokud rodina využije více než 15 hodin měsíčně, cena se snižuje na 100 Kč na hodinu.

 

  1. Základní činnosti

 

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 120,- Kč/hod.

 

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek
3. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
4. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 120,- Kč/hod.

 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

 

C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 120,- Kč/hod.

 

1. Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování - cena obědu 50 Kč.
2. Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

 

D. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 120,- Kč/hod.

 

1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

E. Sociálně terapeutické činnosti: 120,- Kč/hod.

 

1. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

F. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 120,- Kč/hod.

 

1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

G. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 120,- Kč/hod.

 

1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  1. Základní sociální poradenství

Název úkonu  *
Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace bezplatné
Poskytnutí informace o možnostech a formách pomoci bezplatné
Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby v souvislosti s poskytováním sociální služby bezplatné
Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny, spolupodílející se na péči o osobu bezplatně

* po předchozí domluvě se sociální pracovnicí.

 

  1. Fakultativní činnosti

 

Název úkonu
Dopolední svačina 20,- Kč
Odpolední svačina 20,- Kč
Svoz klientů 120,- Kč

 

  1. Způsob úhrady

 

Poskytovatel je povinen vystavit uživateli služby (respektive zákonnému zástupci dítěte) vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

Zákonný zástupce je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do 25. dne po dni, kdy poskytovatel vystavil zákonnému zástupci měsíční vyúčtování čerpaných služeb.

Zákonný zástupce je povinen platit úhradu převodem na účet poskytovatele (č. účtu 2101583494/2010), ve výjimečných případech po předchozích domluvě v hotovosti v organizaci Stella odlehčovací služba.

 

  1. Poznámky k ceníku

 

1. Stanovení úhrad za jednotlivé úkony odlehčovací služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. (§ 10), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše úhrady za poskytnuté odlehčovací služby činí částku podle spotřebovaného času (včetně času nezbytného k zajištění úkonů).

3. Minimální doba pro využívání odlehčovací služby je 60 min.

Aktualizace ke dni 5. 10. 2020

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly