O NÁS

Spolu spojit síly z.s.
Jsme spolek, který vznikl v roce 2018 na základě potřeb rodin děti s postižením. Hlavní iniciátorkou pro založení spolku byla její předsedkyně, která má dceru se vzácnou genetickou vadou, se Smith Magenis syndromem . Klíčovou myšlenkou našeho vzniku byla skutečnost, že je více než žádoucí, aby rodiny dětí s postižením nebyly na výchovu a péči osamoceni, aby měli ve svém blízkém okolí spřátelené rodiny, přátelé, kteří je pochopí, vyslyší, předají cenné rady a zkušenosti a odborníky, kteří jim v péči o své dítě pomohou.

Od ledna 2018 pořádáme pro rodiny dětí s postižením edukační setkávání, na kterých společně s odborníky řešíme potřebná témata týkající se efektivní péče o děti s postižením. Snažíme se rodinám být nápomocní při jejich nelehké životní cestě, nabízíme jim pomoc při řešení důležitých
milníků v životě jejich dítěte. Máme za sebou opakovaná setkání s psychologem, logopedem, psychiatrem, odborníky zabývající se inkluzivním vzděláváním apod. Pro děti realizujeme volnočasové tvořivé dílničky. Mnoho inspirativních a zajímavých setkání je ještě před námi.

Našim cílem je poskytnout rodinám dětí s postižením pomoct při uplatňování jejich práv a zájmů, zajistit poradenské a vzdělávací aktivity pro rodiče dětí s postižením, jako jsou rekvalifikace, odborné přednášky a semináře, pomoct rodičům zapojit se zpět do pracovního procesu. Zajistit sociálně aktivizační a výchovně vzdělávací činnosti pro děti s postižením, v podobě volnočasových kroužků a výletů a akcí. Zajistit poradenskou činnost v oblasti sociální, zdravotní a pedagogické, pomoc při řešení kompenzačních pomůcek.

V průběhu našich setkávání rodin dětí s postižením přišla myšlenka, pomoc rodinám v péči o jejich děti konkrétně a cíleně. Zajistit jim čas jen pro ně samotné, aby si odpočinuly, načerpali síly, vzdělávali se, zkrátka dělali cokoli je bude naplňovat a dělat šťastnými a dodá jim dostatek síly být tím pohodovým rodičem pro své dítě.

Proto vznikla v Českých Budějovicích nová sociální služba – Stella odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením a děti s ohroženým vývojem. Právě proto jsme tu my, členové spolku Spolu spojit síly a věříme, že to co děláme pro děti s postižením a jejich rodiče dává smysl a otevírá nové možnosti a obzory.

Za finanční podporu patří velké díky Nadačnímu fondu AVAST, bez kterého by zůstalo jen u našich vizí a plánu.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly